DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU - "THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI" | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU - "THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI"

DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU -

DU LỊCH TRUNG QUỐC: CỬU TRẠI CÂU - "THIÊN ĐƯỜNG NƠI HẠ GIỚI"

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - NGA MY SƠN - THÀNH ĐÔ
7 ngày
08/08/2018
Máy bay
EDBA18014
Giá:
Liên hệ

Tab

Lưu ý: 

Lưu ý: Hành trình trên có thể thay đổi thứ tự sao cho hợp lý nhưng đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ các điểm tham quan.

Thông tin hữu ích