THAM GIA LỄ HỘI HOA MÙA HÈ NHẬT BẢN | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

THAM GIA LỄ HỘI HOA MÙA HÈ NHẬT BẢN

THAM GIA LỄ HỘI HOA MÙA HÈ NHẬT BẢN

THAM GIA LỄ HỘI HOA MÙA HÈ NHẬT BẢN

HÀ NỘI –TOKYO – KAMAKURA - NÚI PHÚ SĨ – HAKONE – TOKYO – HÀ NỘI
5 ngày
Theo yêu cầu
EDBA1803
30
12
5
1 Đánh giáChi tiết
Giá:
23.990.000đ
25.990.000đ

Tab

Thông tin hữu ích