THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP TRÊN ĐỈNH PHÚ SĨ | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP TRÊN ĐỈNH PHÚ SĨ

THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP TRÊN ĐỈNH PHÚ SĨ

THƯỞNG NGOẠN CẢNH ĐẸP TRÊN ĐỈNH PHÚ SĨ

HÀ NỘI - OSAKA – KOBE - KYOTO – NÚI PHÚ SĨ - TOKYO - HÀ NỘI
6 ngày
10/05/2018
Máy bay
EDBA1701
Giá:
34.900.000đ
36.900.000đ

Tab

Thông tin hữu ích