ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN CÔNG TY | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN CÔNG TY

Trang chủ / ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN CÔNG TY

ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ QUAN CÔNG TY

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Chi bộ Cơ quan Công ty tổ chức thành công Đại hội Chi bộ - Nhiệm kỳ: 2017 - 2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí: 

1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

2. Phó Bí thư: Đ/c Phạm Quốc Cường

3. UV BCH: Đ/c Ngô Thị Minh