Hội nghị Công tác kinh doanh Du lịch và Thương mại 2017, Phương hướng nhiệm vụ 2018 | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

Hội nghị Công tác kinh doanh Du lịch và Thương mại 2017, Phương hướng nhiệm vụ 2018

Trang chủ / Hội nghị Công tác kinh doanh Du lịch và Thương mại 2017, Phương hướng nhiệm vụ 2018

Hội nghị Công tác kinh doanh Du lịch và Thương mại 2017, Phương hướng nhiệm vụ 2018

Ngày 03/4/2018, tại Hội trường Serena Resort - huyện Kim Bôi - tỉnh Hòa Bình, Công ty CP Du lịch và Thương mại - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị công tác kinh doanh Du lịch và Thương mại năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Về dự Hội nghị có Ban lãnh đạo điều hành Công ty và toàn thể CBCNV làm công tác Du lịch và Thương mại đã tạo nên không khí phấn khởi; Nhiều ý kiến và sáng kiến đã được CBCNV đóng góp cho Hội nghị với mong muốn giúp cho công tác kinh doanh năm 2018 đạt hiệu quả tốt hơn. 

Về kết quả kinh doanh năm 2017, tại Hội nghị đã được các Ông Trần Tất Thành - Phó giám đốc phụ trách mảng Du lịch và Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc phụ trách mảng Thương mại trình bày báo cáo đầy đủ những thành tích nổi bật đạt được trong năm qua, đồng thời nêu lên những thách thức và giải pháp cho năm 2018 cho CBCNV các bộ phận quán triệt thực hiện.

Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Đoan Trang - Giám đốc Công ty cũng đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị, yêu cầu các bộ phận kinh doanh phải luôn luôn sáng tạo, đổi mới, nâng cao trình độ năng lực và tay nghề để đáp ứng tốt với sự hiện đại hóa chung của đất nước; Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục nâng cấp trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực CNTT trình độ cao nhằm ứng dụng triệt để thế mạnh của CNTT, công nghệ số 4.0 trong quản lý và kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, nâng tầm giá trị thương hiệu, luôn sẵn sàng cạnh tranh thị trường với những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Với năng lực và nhiệt huyết cao của những CBCNV đã góp công sức vào thắng lợi trong SXKD năm 2017 đã được Giám đốc công ty Khen thưởng, biểu dương ngay tại Hội nghị này.