Châu Á | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

Châu Á

Châu Á

HÀ NỘI –TOKYO – KAMAKURA - NÚI PHÚ SĨ...
30 chỗ
Theo yêu cầu
23.990.000đ
25.990.000đ
HÀ NỘI - PHNOMPENH – SIEMREAP – HÀ...
22 chỗ
07/04, 12/04, 20/04
11.800.000đ
13.800.000đ
TOKYO - YAMANASHI - FUJI.MT - NAGOYA...
25 chỗ
31/03, 02/04, 07/04
35.900.000đ
36.900.000đ
HÀ NỘI – NAMI- SEOUL – EVERLAND –...
70 chỗ
19/04
11.890.000đ
14.900.000đ
HÀ NỘI – NAMI- SEOUL – EVERLAND –...
70 chỗ
30/03, 07/04
11.900.000đ
14.900.000đ
HÀ NỘI – BANGKOK – PARO – THIMPHU –...
20 chỗ
24/02, 28/02, 02/03
54.900.000đ
NỘI BÀI –DUBAI - BURJ KHALIFA - PALM...
25 chỗ
08/03, 15/03, 28/03, 29/03
25.900.000đ
28.900.000đ
NỘI BÀI –DUBAI - BURJ KHALIFA - PALM...
25 chỗ
08/03, 15/03, 28/03, 29/03
25.900.000đ
28.990.000đ
HÀ NỘI – KOBE - OSAKA – CỐ ĐÔ KYOTO...
30 chỗ
13/04
23.900.000đ
25.900.000đ
HÀ NỘI - OSAKA - KYOTO- TOKYO - PHÚ...
19/02, 22/02, 23/03
31.800.000đ
35.900.000đ