TOUR THÀNH ĐÔ - THÀNH CỔ TÙNG PHAN – CỬU TRẠI CÂU – NGA MY SƠN 6N5Đ | Công ty cổ phần du lịch và thương mại

TOUR THÀNH ĐÔ - THÀNH CỔ TÙNG PHAN – CỬU TRẠI CÂU – NGA MY SƠN 6N5Đ

TOUR THÀNH ĐÔ - THÀNH CỔ TÙNG PHAN – CỬU TRẠI CÂU – NGA MY SƠN 6N5Đ

TOUR THÀNH ĐÔ - THÀNH CỔ TÙNG PHAN – CỬU TRẠI CÂU – NGA MY SƠN 6N5Đ

HÀ NỘI - THÀNH ĐÔ - THÀNH CỔ TÙNG PHAN – CỬU TRẠI CÂU – NGA MY SƠN
6 ngày
22/08/2018
Máy bay
EDBA18016
Giá:
15.900.000đ
16.400.000đ
Đặt ngay

Tab

Lưu ý: 

Lưu ý: Hành trình trên có thể thay đổi thứ tự sao cho hợp lý nhưng đảm bảo sẽ cung cấp đầy đủ các điểm tham quan.

Thông tin hữu ích